Introductie

Wij, Natasja Pos en Mylan de Groot, vertegenwoordigen kinderdagverblijf ‘Junior Service Amsterdam’ (kortweg JSA).

JSA120 – Bilderdijkstraat 120 is open gegaan op 1 juni 2015. Alle kinderen & hun ouders zijn meeverhuisd van de oorspronkelijk eerste vestiging JSA1 – Kinkerstraat 47.
(JSA1 heeft van 1 december 2008 t/m 31 mei 2015 kindjes een fijne huiselijke opvangplek geboden).

JSA2 – Van Oldenbarneveldtstraat 77 heeft haar deuren geopend op 1 mei 2010.

Natasja is gediplomeerd Verpleegkundige A en werkte in het VU-ziekenhuis op de kraamafdeling en kinderchirurgie. Tevens is zij afgestudeerd (HBO)-leraar basisonderwijs, met 5½ jaar Vrijeschoolleraarschap ervaring.

Mylan is gediplomeerd Sociaal Pedagogisch Hulpverlener (HBO) en werkte tot november 2010 in de Jeugdzorg als maatschappelijk werker, en ambulant begeleider cluster 4.

Al jaren werken we met veel plezier voor en met kinderen en zochten naar een combinatie om dit als zelfstandigen een eigen vorm te mogen geven. Een kinderdagverblijf bleek uiteindelijk de meest enthousiaste vorm voor ons.

Met onze ervaringsdeskundigheid op gebied van zorg, welzijn en onderwijs geven wij invulling aan ons pedagogisch beleid. Wij streven naar een hoogwaardige kinderopvang en zullen daarom onze ervaring t.a.v. het werken met (jonge) kinderen optimaal benutten.

In de loop der jaren hebben we ontdekt dat, in de praktijk, geen enkele benadering binnen de opvoeding van kinderen, alle antwoorden biedt. Dat is waarom we niet hebben gekozen voor een eenzijdige benadering, van bijvoorbeeld enkel de Antroposofie. We integreren natuurlijk wel de, door de jaren heen opgedane, kennis bij het opvoeden van kinderen.

Elk kind daagt ons, elke dag weer, uit tot het zoeken naar de beste benadering in elke situatie. Opvoeden vraagt helderheid van geest van ons als opvoeders, want geen dag is gelijk en geen kind is hetzelfde.
Kinderen ‘vragen’ van ons dat ook wij ons blijven ontwikkelen; dan kunnen wij hen optimaal ondersteunen en bijstaan bij het zetten van hun ‘eerste stapjes’ en hun ontluikende vermogens.

Dit is mede de reden waarom we houden van ons werk! Dit is ook de reden om zelf actief betrokken te blijven op de werkvloer, van onze beide crèches.

We horen graag van u!

T 06 40 78 74 46

E info@juniorserviceamsterdam.nl.