Positief Pedagogisch Programma

Triple P staat voor Positief Pedagogisch Programma een, van origine, Australisch programma voor opvoedingsondersteuning aan ouders met kinderen in de leeftijd van 0-16 jaar. Het programma heeft als doel de preventie van (ernstige) emotionele- en gedragsproblemen bij kinderen, door het bevorderen van competent opvoeden.

Wij achten het van belang kinderen, waar mogelijk, aan te sturen op een positieve, inventieve, pedagogisch verantwoorde wijze, om hen te ondersteunen bij het ontwikkelen van een gezond norm en waarden besef. Het beperken van de uitdrukkingen ‘niet’, ‘nee’ en ‘geen’ en vervangen door een positieve benadering ervaren wij als gezond en werkzaam voor kinderen. We verwijzen graag naar de Triple P training voor opvoeders, die ons ook aangeboden werd. Vraagt u de directie naar informatie wanneer u meer wilt weten over deze training.

Het zou idealistisch zijn te denken dat de woorden ‘niet’, ‘nee’ en ‘geen’ volledig uitgebannen kunnen worden; dat zal elke opvoeder beamen. Wij minimaliseren deze woorden, voor zover realistisch. Uit ervaring blijkt wel dat, kindjes die behoorlijk stout zijn (doordat zij elkaar bijvoorbeeld pijn doen), de woorden ‘niet’, ‘nee’ en ‘geen’ een effectieve uitwerking kunnen hebben, mits gelimiteerd gebruikt.

Elk kind is anders. Sommigen voelen aan wat goed is en wat niet. De één is gevoeliger voor positieve correcties, en verbeteren zich merkbaar meteen. We leren elk kind goed kennen, door de tijd heen. Die kennis gebruiken we voor het aanleren  van gezonde normen /waarden. Herhaling van al wat we hen aanleren, blijft dé didactische voorwaarde voor het werkelijk aanleren ervan, voor elk kind.