Groepssamenstelling

JSA werkt met een verticale groep. De groep bestaat uit maximaal 15 kinderen. Kenmerk voor een verticale groep is dat kinderen van 0 tot 4 jaar in één groep samen zijn.

JSA heeft één groep per locatie, waardoor een hechte band tussen medewerkers en kinderen ontstaat.
Op deze wijze bieden wij een voorspelbare en veilige omgeving voor het kind.

Wij vinden het belangrijk, op verschillende manieren, activiteiten aan te bieden, binnen onze groep van kinderen. We werken met een verticale groep kinderen, in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.

Op verschillende momenten van de dag regiseren we sub-groepjes van kinderen, soms van ongeveer dezelfde leeftijd; een zogezegde horizontale groep.
Structuur is essentieel voor kinderen. Binnen de regelmaat van de dag is er natuurlijk wel ruimte voor dynamische groepsprocessen.
Vooral wanneer er sprake is van leeftijdgerichte activiteiten is een horizontale groep een leuk alternatief, als afwisseling op de verticale groepssamenstelling.

Gesteld kan worden dat er sprake is van 2 of 3 subgroepen namelijk baby’s, dreumesen en peuters. Naast het groepsgebeuren houden wij rekening met het individu, de persoonlijke ontwikkeling, en bieden hiermee zorg op maat. Onze stelling is ‘kinderen zijn niet hetzelfde’.

De medewerkers kennen de achtergrond en persoonlijke ontwikkeling van ieder kind bij JSA. Voorkennis heeft positief invloed op de pedagogische keuzes van medewerkers.
Zodoende kunnen zij aansluiten op hun individuele behoefte aan veiligheid, geborgenheid en hun persoonlijke ontwikkeling op sociaal, cognitief, motorisch, creatief, muzisch en taalvaardig gebied.