← Terug naar overzicht

JSA120 heeft vve-status

Ter informatie:
Junior Service Amsterdam, locatie Bilderdijkstraat, biedt al sinds oktober 2016 vve (Voor & Vroegschoolse Educatie).

vve is oorspronkelijk bedoeld voor kinderen met (de kans op) een taalachterstand. Inmiddels is men het erover eens dat deze vroege vorm van Educatie, ten bate van elk kind zou kunnen zijn (ongeacht de voorgeschiedenis/ontwikkelingsniveau/opleidingsniveau ouders)

Met veel aandacht wordt invulling gegeven aan de thema’s, die elk gedurende 6 weken aangeboden worden; indien u hierover meer wilt weten verwijzen we graag naar de GGD-Inspectierapporten, zie ‘downloads’ op deze website.