← Terug naar overzicht

BHV training JSA personeel

BHV-traing met kinder EHBO
Jaarlijks doen alle medewerkers en directie de BHV-training, zodat we adequaat kunnen handelen bij onvoorziene omstandigheden, waarbij primair eerste hulp en inzicht vereist is. Hiermee voldoen we aan de wet IKK, die o.a. stelt dat er altijd minimaal één gecertificeerde medewerker op locatie aanwezig moet zijn. Wij voldoen volgens het zgn. ‘Oranje-certificaat’.

Zowel het oefenen met het verlenen van eerste hulp, als ook het blussen van brandjes, waren onderdeel van de trainingsdag.

De volgende aspecten passeerden o.a. de revue; hoe te handelen bij:

 • Hersenschudding
 • Bewusteloosheid
 • Shock
 • Flauwte
 • Onderkoeling
 • Koorts/koortsstuip
 • Verslikking
 • Reanimatie
 • Bijensteken
 • Allergieën

Aan de orde kwamen vragen als:

 • Welke omstandigheden vragen om onmiddellijk bellen van 1-2-2?
 • Notenallergie, anafylactische shock en gebruik Epi-pen
 • Hoe komt het dat kinderen zelden een botbreuk oplopen?
 • Hoe moeten we kinderen beademen en reanimeren?
 • Hoe komt het dat (jonge) kinderen soms enorm fluctueren met hun temperatuur?
 • Zetpil en effect op de lichaamstemperatuur van een kind?

Voor een foto impressie klik hier