Beste Natasja & Mylan en team,
Zoals bekend gaan we verhuizen. Met pijn in ons hart gaan we Amsterdam en JSA verlaten… Uiteraard een keuze waar we 100% achter staan, maar het is niet makkelijk. Julia en Louise hebben het ontzettend fijn bij JSA, en ook als ouders zijn we zeer tevreden met de zorg en aandacht voor onze kinderen, en de fijne klik die we voelen. Dank jullie wel! Ellen & Emile, Julia & Louise

Ter informatie:
Junior Service Amsterdam, locatie Bilderdijkstraat, biedt al sinds oktober 2016 vve (Voor & Vroegschoolse Educatie).

vve is oorspronkelijk bedoeld voor kinderen met (de kans op) een taalachterstand. Inmiddels is men het erover eens dat deze vroege vorm van Educatie, ten bate van elk kind zou kunnen zijn (ongeacht de voorgeschiedenis/ontwikkelingsniveau/opleidingsniveau ouders)

Met veel aandacht wordt invulling gegeven aan de thema’s, die elk gedurende 6 weken aangeboden worden; indien u hierover meer wilt weten verwijzen we graag naar de GGD-Inspectierapporten, zie ‘downloads’ op deze website.

BHV-traing met kinder EHBO
Jaarlijks doen alle medewerkers en directie de BHV-training, zodat we adequaat kunnen handelen bij onvoorziene omstandigheden, waarbij primair eerste hulp en inzicht vereist is. Hiermee voldoen we aan de wet IKK, die o.a. stelt dat er altijd minimaal één gecertificeerde medewerker op locatie aanwezig moet zijn. Wij voldoen volgens het zgn. ‘Oranje-certificaat’.

Zowel het oefenen met het verlenen van eerste hulp, als ook het blussen van brandjes, waren onderdeel van de trainingsdag.

De volgende aspecten passeerden o.a. de revue; hoe te handelen bij:

 • Hersenschudding
 • Bewusteloosheid
 • Shock
 • Flauwte
 • Onderkoeling
 • Koorts/koortsstuip
 • Verslikking
 • Reanimatie
 • Bijensteken
 • Allergieën

Aan de orde kwamen vragen als:

 • Welke omstandigheden vragen om onmiddellijk bellen van 1-2-2?
 • Notenallergie, anafylactische shock en gebruik Epi-pen
 • Hoe komt het dat kinderen zelden een botbreuk oplopen?
 • Hoe moeten we kinderen beademen en reanimeren?
 • Hoe komt het dat (jonge) kinderen soms enorm fluctueren met hun temperatuur?
 • Zetpil en effect op de lichaamstemperatuur van een kind?

Voor een foto impressie klik hier