← Terug naar overzicht

JSA120 heeft vve-status

Goed nieuws!
Junior Service Amsterdam, locatie Bilderdijkstraat, heeft toestemming gekregen om vve te mogen aanbieden, per oktober 2016.

vve staat voor voor-en vroegschoolse educatie, oorspronkelijk bedoeld voor kinderen met (de kans op) een taalachterstand. Inmiddels is men het erover eens dat vve ten bate van elk kind is (ongeacht de voorgeschiedenis/ontwikkelingsniveau/opleidingsniveau ouders)