Lieve ouders,

Sinterklaas is bij de kinderen alweer volop in het bewustzijn en zal natuurlijk ook dit jaar onze beide locaties komen bezoeken. We hebben maandag 4 december gepland.

Kinderen van 2 jaar en ouder, die op maandagen niet opgevangen worden, kunnen wel een kwartiertje van tevoren aanschuiven. In het belang van regelgeving moet, na vertrek van Sint, dan wel weer meteen afscheid genomen worden, maar dat spreekt voor zich. Ouders die hiervoor kiezen blijven aanwezig tijdens het bezoek van Sint.

Ik rijd Sint persoonlijk rond met de auto, want de man is inmiddels al wel erg oud;
loopt tevens ’s nachts ook nog met paard en al, over de daken, om de cadeaus af te leveren 😊

Cadeautje
IK heb Sint gevraagd of wij (van JSA) hem een cadeau zouden mogen aanbieden.
I asked him what to offer him, because of his gesture to visit JSA.

Dol op het ‘berenbos’ ofwel ‘Bears in mind’
Hij opperde dol te zijn op beren, en dat er een bijzonder mooie stichting bestaat, die zich ontfermt over beren, die het moeten ontberen..
(buitenlandse welzijnsprojecten, kennis/expertise/fin.middelen voor beren in het wild/mishandelde beren, duurzaam bewust etc.)

Neem eens vrijblijvend een kijkje:
http://www.bearsinmind.org/
http://www.bearsinmind.org/Contact/

Het ‘berenbos’ bevindt zich in Ouwehands dierenpark:
https://www.ouwehand.nl/nl/ontdekken/expeditie-berenbos

Mylan en ik hebben besloten om (net als vorig jaar), een donatie te geven aan ‘Bears in mind’, waarmee we niet enkel de beren maar ook Sinterklaas een hart onder de riem willen steken.

Met warme groet,

Natasja

Beste Natasja & Mylan en team,
Zoals bekend gaan we verhuizen. Met pijn in ons hart gaan we Amsterdam en JSA verlaten… Uiteraard een keuze waar we 100% achter staan, maar het is niet makkelijk. Julia en Louise hebben het ontzettend fijn bij JSA, en ook als ouders zijn we zeer tevreden met de zorg en aandacht voor onze kinderen, en de fijne klik die we voelen. Dank jullie wel! Ellen & Emile, Julia & Louise

Goed nieuws!
Junior Service Amsterdam, locatie Bilderdijkstraat, heeft toestemming gekregen om vve te mogen aanbieden, sinds oktober 2016.

vve staat voor voor-en vroegschoolse educatie, oorspronkelijk bedoeld voor kinderen met (de kans op) een taalachterstand. Inmiddels is men het erover eens dat vve ten bate van elk kind is (ongeacht de voorgeschiedenis/ontwikkelingsniveau/opleidingsniveau ouders)

Heden 2017 bieden wij onze JSA-kinderen wederom het verkeersproject ‘Jongleren’ aan; 2,5 jaar geleden was dit ook een groot succes, vooral door de betrokkenheid van de ouders, die nieuwe inzichten verwierven (zo werd ons door de ouders teruggekoppeld). Terugblik op het verkeersproject vindt plaats op de te organiseren ouderavonden, met foto-en filmmateriaal.

Dit initiatief is van de gemeente Amsterdam. Het doel is kinderen al iets te leren van de regels en de gevaren in het verkeer. Tevens de ouders ervan te doordringen dat kinderen tot 4 jaar nog niet het zicht of bewustzijn hebben om actief zelfstandig deel te kunnen nemen aan het verkeer.

Klik hier voor een foto impressie op JSA1 en JSA2

BHV-traing met kinder EHBO
Jaarlijks doen alle medewerkers en directie de BHV-training, zodat we adequaat kunnen handelen bij onvoorziene omstandigheden, waarbij primair eerste hulp en inzicht vereist is. Hiermee voldoen we heden aan de wet IKK, die stelt dat er altijd minimaal één gecertificeerde medewerker op locatie aanwezig moet zijn. Wij voldoen volgens het zgn. ‘Oranje-certificaat’.

Zowel het oefenen met het verlenen van eerste hulp, als ook het blussen van brandjes, waren onderdeel van de trainingsdag.

De volgende aspecten passeerden o.a. de revue; hoe te handelen bij:

 • Hersenschudding
 • Bewusteloosheid
 • Shock
 • Flauwte
 • Onderkoeling
 • Koorts/koortsstuip
 • Verslikking
 • Reanimatie
 • Bijensteken
 • Allergieën

Aan de orde kwamen vragen als:

 • Welke omstandigheden vragen om onmiddellijk bellen van 1-2-2?
 • Notenallergie, anafylactische shock en gebruik Epi-pen
 • Hoe komt het dat kinderen zelden een botbreuk oplopen?
 • Hoe moeten we kinderen beademen en reanimeren?
 • Hoe komt het dat (jonge) kinderen soms enorm fluctueren met hun temperatuur?
 • Zetpil en effect op de lichaamstemperatuur van een kind?

Voor een foto impressie klik hier